Képzési tematikák

Modul "A" - HR 2.0. - MUNKAÜGY

Óraszám: 24 óra
Képzési modul díja: 55.000,- Forint
A képzési dátumok: 2016. szeptember 13., 14., és 15., 8:30 órától 17:00 óráig.

 

A munkavállalók első és utolsó állomása a MUNKAÜGY, de munkaviszonya ideje alatt is sok szál fűzi munkavállalót a munkaügyhöz. Egy be- és kiléptetési folyamatban tanuljuk meg a teendőket, valamint a személyi akta tartalmát és a munkavállalói jelen-létet elemezve vesszük végig felelősségi körünket, munkáltatói és munkavállalói kötelezettségeket és kapcsolatokat a munkaügyi specialista munkakörben. Hogyan történjen úgy a beléptetés, hogy az már az első percektől támogassa az új munkavállaló elköteleződését munkáltatójához? Hogyan kell jogszerűen és emberségesen felmondani? Papír káosz a munkaügyön? Panaszközpont? Ez a modul segít létrehozni a rendet a munkaügyön, és egy optimális, partneri, munkaügyi szerepre készít fel.

Témakörök:

Munkaügy

 • Munkaügy helye és szerepe a szervezetben – munkaügyi kapcsolatok
 • Be- és kiléptetés
 • Munkaszerződések és kapcsolódó dokumentumok
 • Felmondási formák, a felmondás pszichológiája
 • Munkaköri leírások és szerepük a szervezetben
 • Személyi akták, adminisztráció
 • Bérszámfejtés, cafeteria, egyéb juttatások, kifizetések ügyintézése
 • Munkaidő nyilvántartás (és a távollétek nyilvántartása, mint szabadság, betegség...)
 • Bizonyítványok, képesítést igazoló iratok, tanulmányi szerződések stb.
 • Atipikus foglalkoztatási formák
 • Kötelező nyilvántartások
 • Mérések a munkaügyben – Munkaügyi kontrolling
 • Auditok, ellenőrzések – Hivatali rendszer
 • stb.

 

 

Vizsga

Írásbeli: írásbeli vizsga kérdéssor

 

KÉRDÉSEM VAN!                 JELENTKEZEM!  

 

 

Modul "B" - TOBORZÁS-KIVÁLASZTÁSI SPECIALISTA


Időpont: Jelenleg nincs meghirdetett képzés

A képzés kulcs témája a vállalati HR egyik legfontosabb felelősségi köre, a toborzás. Pontosítjuk, hogy honnan indulhat a folyamat, milyen re-akciókra és proaktív szemléletre van szükség, hogyan dolgozzunk össze hatékonyan a HR többi funkciójával, a „vevővel”, az „ügyféllel”, és a szolgáltatókkal. Elemezzük a mutatókat, átvesszük az adminisztrációs teendőket és interjúztatunk, interjútechnikákat tanulunk, valamint találkozunk munkaerő közvetítő szolgáltatókkal, akik elmondják saját tapasztalataikat, bevált toborzási, interjúztatási módszereiket.

Témakörök:

 • A toborzás és kiválasztás helye és szerepe a vállalati folyamatokban
 • Toborzási trendek
 • Munkaerő gazdálkodás a HR és/vagy céges stratégia szerint, kapacitástervezés a területi felelősökkel közösen
 • Partneri viszonyok kialakítása, fenntartása, kommunikációs csatornák kiépítése
 • Toborzási csatornák meghatározása, kiválasztása
 • Hirdetések szerkesztése, feladása
 • Munkaköri leírások pontosítása (A HR-esnek nagyon pontosan tudnia kell, hogy milyen tudású és személyiségű kollégát keres.)
 • Önéletrajzok értékelése, nyilvántartása
 • Kapcsolattartás munkaerő kölcsönző és munkaerő közvetítő cégekkel és a jelöltekkel
 • Interjúk megszervezése – elő-interjúztatás és/vagy a szakmai interjú támogatása
 • Interjúztatás, interjútechnikák (bónuszként speciális technika: a COACHING-INTERJÚ)
 • Alkalmassági tesztek
 • Assesment Center / Development Center (AC/DC)
 • Kiválasztás: jelölt-elemzés, az első szűrők, Kit továbbítsak a szakmai vezetők felé?
 • Kiválasztást követően a felvétel előkészítése a munkaügyis kolléga számára
 • Orientáció
 • Integráció
 • Mérések, kimutatások, nyilvántartások – toborzási kontrolling
 • Toborzás - kiválasztási etikett
 • Gyakorlás: interjúztatás

Vizsga

Írásbeli: egy min. 2000 szavas esszé választott témában
Szóbeli: interjúztatás

 KÉRDÉSEM VAN!                 JELENTKEZEM! 

 

Modul "C" - KÉPZÉSI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI SPECIALISTA


Időpontok: Jelenleg nincs meghirdetett képzés

A képzési modul elvégzésével a résztvevők képesek lesznek egy vállalat képzési és szervezetfejlesztési igényeit felismerni, és hatékonyan megvalósítani. Sorra vesszük a vállalati képzési formákat, a szervezetfejlesztés lehetőségeit, jelentőségét, valamint a támogató szolgáltatók és egyéb munkaerő piaci résztvevők szerepét. Beszélünk a hatékonyságról és hatásosságról és sok más tényezőről. Képzési és szervezetfejlesztési tanácsadók, trénerek segítik megérteni és átlátni a vállalati HR és a szolgáltatók közötti kapcsolatokat, hatékony együttműködés formáit.

Témakörök:

 • A vállalati képzések helye és szerepe a vállalati folyamatokban
 • Éves képzési tervek elkészítése a HR és/vagy céges stratégiára építve, a területek vezetőivel közösen
 • Kompetencia-értékelés
 • A személyes márka
 • Munkakörtervezés
 • Képzési igények kezelése és a képzések megszervezése
 • Külsős tanácsadók, képzők, trénerek, coachok kiválasztása
 • Fejlesztési területek meghatározása
 • Szervezetre szabott tréning tematikák
 • Karrier tervezés, Kulcsemberek menedzselése, megtartása, fejlesztése
 • Szervezetfejlesztési stratéga kialakítása és kivitelezése
 • Vállalati elégedettség, kultúra felmérések kezelése, értékelése, akciók
 • Belső kommunikáció
 • Auditok, ellenőrzések
 • Assesment Center / Development Center (AC/DC)
 • Teljesítmény-menedzsment, teljesítményértékelés

Vizsga

Írásbeli: egy min. 2000 szavas esszé választott témában
Szóbeli: teljesítmény értékelő vagy munkatársi karrier beszélgetés

KÉRDÉSEM VAN!                 JELENTKEZEM! 

 

Modul "D" - EMPLOYER BRANDING - A MUNKÁLTATÓI MÁRKA a HR-en

Óraszám: 36 óra
Képzési modul díja: 65.000,- Forint + ÁFA
Időpontok: Jelenleg nincs meghirdetett képzés

Egyértelműsítjük a HR folyamatokat és azok hatását a munkáltatói márkára. Tisztázzuk a vállalati felelősségvállalás (CSR) fontosságát, formáit, a vállalati külső-belső kommunikációs HR feladatokat. Motivációs eszközök, mint a rendezvényszervezés, dolgozói programok szervezési teendőit és hatásait vesszük sorra, de kitérünk a munkáltatói online megjelenési lehetőségekre, valamint interkulturális összefüggésekre is. Kommunikációs, CSR és rendezvényszervező szakemberek támogatják a tanulást saját szakmai tapasztalatukkal és esettanulmányaikkal.

Témakörök:

 • Employer branding – a munkáltatói márka
 • A vállalati külső és belső kommunikáció jelentősége, szerepe a vállalat életében
 • A kommunikációról általában - A bevonás és hatás
 • Online trendek, eszközök: vállalati, munkáltatói megjelenés
 • Hirdetések, sajtó
 • Vállalati kommunikációs csatornák kialakítása (papír, online, személyes)
 • Belső közlemények szerkesztése, terjesztése
 • Rendezvényszervezés
 • CSR – Corporate Social Responsibility – Vállalati társadalmi felelősségvállalás

Vizsga

Írásbeli: egy min. 2000 szavas esszé megadott témában + egy belső hirdetmény és/vagy cikk megírása

KÉRDÉSEM VAN!                JELENTKEZEM! 

 

Modul "E" - HR GENERALISTA


Időpontok: Jelenleg nincs meghirdetett képzés

A HR Generalista munkakör a HR legtöbb területéért átfogóan felel, éppen ezért előképzettség szükséges az első 4 modul témáiból és azokon túl, további HR témakörökből, mint például: teljesítmény-, ösztönzésmenedzsment, vezetéselméletek, vezetőfejlesztés, HR kontrolling, HR reporting, üzleti etika, stb. Behatóan foglalkozunk a változással, szervezeti és csoportdinamikákkal is. A képzési modul kiemelten hasznos multinacionális vállalatok HR munkatársainak, és munkaerő piaci szolgáltatónak egyaránt. HR felsővezetők mutatják be a HR generalista szakma iránt támasztott elvárásaikat, tapasztalataikat és adják át tudásukat. Cégvezetők mondják el gondolataikat a HR osztály működéséről, a HR partneri szerepről.

Témakörök

A HR generalista képzés a fentebb leírt 4 modulból áll és egy ötödik modullal egészül ki, amely témakörei a következők:

 • HR generalista, mint business partner
 • HR folyamatmenedzsment
 • Szervezeti kultúra kutatása és fejlesztése
 • Szervezetfejlesztés
 • Tanuló szervezet
 • A bizalom, célok
 • Coaching
 • Stratégiai menedzsment
 • Teljesítménymenedzsment
 • Ösztönzésmenedzsment
 • Vezetéselméletek, Vezetőfejlesztés
 • HR Controlling, HR reporting
 • Üzleti Etika
 • Önismereti elemek: Csapatépítés, Konfliktuskezelés, Tranzakció-analízis, pszichodráma és a Gestalt-terápia alkalmazási lehetőségei
 • Assesment Center / Development Center (AC/DC)
 • Gyakornoki programok kidolgozása / Utódlás tervezés
 • Egészséges munkahely, munkahely-ergonómia
 • Érdekegyeztetés - Munkaügyi kapcsolatok
 • Munkavédelem
 • Interim-management
 • HR Outsourcing – kihelyezett HR szolgáltatások
 • Outplacement – felelős foglalkoztatás leépítés kapcsán

Vizsga

Írásbeli: egy min. 3000 szavas esszé, egy 15 perces prezentáció választott témakörben, melyhez konzultációs lehetőséget biztosítok.

KÉRDÉSEM VAN!                            JELENTKEZEM! 

 

 

« vissza az előző oldalra