Interim HR management

Az interim menedzsment definíciója az Interim Menedzsment Kft. által, 2008-ban készített tanulmány szerint a következő:

„Egy érett, határozott, tapasztalt és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező menedzser határozott időre szóló rendelkezésre állása egy állandó munkakörben keletkező, tervezett vagy hirtelen fellépő hiány pótlására (gap management), vagy stratégiai- projektmegoldás (project management) biztosítására a megbízó cég számára.

Mi a közös jellemzőjük az interim menedzsereknek?

Tapasztalt menedzserek, aki egy speciális feladat végrehajtására szerződnek.

Ezen speciális feladat megköveteli, hogy:

  • általában túlképzett legyen a feladatra;
  • rendkívül határozottan kiálljon véleménye, álláspontja mellett;
  • átmenetileg a megbízó cég csapatának tagjává váljon;
  • elkötelezett legyen a célok elérése érdekében;
  • tegyen meg mindent a folyamatok javítása érdekében;
  • könnyen és gyorsan nyerje el a munkatársak együttműködését és bizalmát;
  • legyen egyértelműen elfogulatlan, pártatlan, őszinte;
  • a legmagasabb szakmai színvonalon teljesítsen, hiszen a következő megbízása azon múlik, hogyan teljesített az előző projektjei során.

Az interim menedzser egy terület vagy egy cég irányításakor tulajdonképpen egy személyben három szerepet lát el:
- az operatív menedzser szerepét, aki a napi irányítást ellátja
- a "tanácsadó" menedzser szerepét, aki a szituációt analizálja és a jövőre szóló új irányokat meghatározza
- a változás-menedzser szerepét, aki a szervezetben a szükséges fordulatokat kezdeményezi, megvalósítja és végigkíséri, ellenőrzi.

Mivel az interim menedzsert gyakran összetévesztik a tanácsadóval, ezért a 2. táblázatunkban egyértelműen szeretnénk megmutatni, hogy mik a tanácsadók és az interim menedzserek közötti főbb különbségek.

Tanácsadó

Interim menedzser

A tanácsadó cégnek tartozik felelősséggel

A megbízó cégnek tartozik felelősséggel

Tanácsokkal látja el a megbízó vállalat menedzsmentjét

Beilleszkedik a szervezetbe

Nem döntéshozó

Részt vesz a belső döntésekben

Javaslatokat tesz

Végrehajt

Munkavégzés során tanul

Tipikusan túlképzett

Fontos szétválasztani az interim menedzser fogalmát a tanácsadóétól. Látszólag nagyon hasonló, mindkét esetben egy adott feladatot kell megoldani határozott idő alatt. A tanácsadó megérkezik a céghez, körülnéz, tájékozódik, ismerkedik. Főnöke a tanácsadó cég főnöke, neki tartozik beszámolással, az érdekeltsége is tőle függ. Ezzel szemben az interim menedzser mindig egy struktúrába lép be, az ő partnere az adott vállalat szakmai vezetője vagy tulajdonosa, így az érdekviszony is más. Az interim menedzser csak a megbízására koncentrál, nem helyezkedik, „belépéskor” azonnal elkezd értéket termelni és arra törekszik, hogy a feladatát hatékonyan, minél jobban megoldja. Az interim szakember csak a legjobb szakmai belső meggyőződésére hallgat, nem vállalja fel a taktikai lépéseket, nem „politizál”.

Milyen helyzetben érdemes igénybe venni az interim menedzsment szolgáltatást?

Az interim menedzsment szolgáltatás a vállalati vezetés minden területén alkalmazható. Akkor a legcélszerűbb az interimek alkalmazása, ha a cég a szokásos operatív működéstől szignifikánsan eltérő helyzetbe és olyan feladatok megoldása elé kerül, amelyek megoldására a belső vállalati tudás és tapasztalat hiányzik. Az interim menedzsment egy vállalat minden fejlődési szakaszában szükséges lehet, ha a fent említett helyzet előáll. Ilyen helyzetek jellemzően egy új vállalati egység felépítése, likviditási problémák, átmeneti menedzser-hiány, vagy stratégiai „krízis” (cégfelvásárlás, cégbővülés, vegyes vállalat létrehozása, spin-off).

Az interim menedzsment minden iparágban alkalmazható, ennek ellenére a leggyakoribb megbízó a gyártó és feldolgozóipar és kevésbé a kereskedelem vagy szolgáltatás.”

 

 

« vissza az előző oldalra